consultoria de gestió

consultoria de gestió

Consultoria de gestió

Negociació, directa o com assessor, en qualsevol tema mercantil.

Representació de manera puntual o permanent al Consell d’Administració, Junta General, etc… de qualsevol empresa o negoci participat, seguint l’estratègia plantejada pel representat i informant de forma immediata o periòdica en funció del plec de condicions establert en el mandat de representació.

Conseller independent, participant al Consell d’Administració de l’empresa, com a professional no accionista, amb l’objectiu d’aportar una visió alternativa als temes plantejats pel negoci.

Sistemes d’informació

En l’àrea dels sistemes d’informació, sempre des de l’òptica de la gestió i no de la tècnica :
Anàlisis de la estructura informàtica actual, possibilitats de millora.

Selecció de nous programes informàtics, en base a les necessitats de l’empresa.
Ajuda en la implantació de noves aplicacions, assessorant l’organització, sempre en col•laboració i com a complement, del tècnic/proveïdor informàtic.