assessoria fiscal i comptable

assessoria fiscal i comptable

assessoria fiscal

Assessorament i planificació fiscal, per societats i empresaris.

Assessorament a persones físiques com els propietaris d’immobles llogats a tercers o els titulars d’explotacions agrícoles que pel seu volum d’ingressos estan obligats per les noves normatives comptables a registrar els comptes i liquidar impostos.

Anàlisi de l’estructura financera de l’empresa, revisió del nivell de garanties, plantejament de millores i re negociació amb els bancs.

assessoria comptable

Organització comptable, creació del pla de comptes en funció de la normativa i de les necessitats d’informació de l’empresa, establiment dels procediments interns per portar els diaris comptables, confecció de balanços i comptes d’explotació i altres informes econòmics.

Preparació, revisió i presentació dels Comptes Anuals de persones físiques i Societats