Servicios

assessoria fiscal i comptable

assessoria fiscal

Assessorament i planificació fiscal, per societats i empresaris. Assessorament a persones físiques com els propietaris d’immobles llogats a tercers o els titulars d’explotacions agrícoles que pel seu volum d’ingressos estan obligats per les noves normatives comptables a registrar els comptes i liquidar impostos. Anàlisi de l’estructura financera de l’empresa, revisió del nivell de garanties, plantejament de millores i re negociació amb els bancs.

assessoria comptable

Organització comptable, creació del pla de comptes en funció de la normativa i de les necessitats d’informació de l’empresa, establiment dels procediments interns per portar els diaris comptables, confecció de balanços i comptes d’explotació i altres informes econòmics. Preparació, revisió i presentació dels Comptes Anuals de persones físiques i Societats

inversors internacionals

assessoria per inversors internacionals

Estudi per compte del comprador o inversor per l’adquisició o participació en negocis:

  • Estudi de la viabilitat dels negocis abans de la seva compra total o de participacions
  • Informe sobre el valor comptable
  • Estudi de l’organització i diagnòstic sobre les possibilitats i costos de la reestructuració

Reorganització i sanejament de negocis adquirits, reestructuració i plantejament de l’estructura futura.

Apertura d’empreses

Assessorament sobre conceptes genèrics sobre les empreses andorranes en relació a països estrangers. Planificació fiscal.

consultoria de gestió

Consultoria de gestió

Negociació, directa o com assessor, en qualsevol tema mercantil. Representació de manera puntual o permanent al Consell d’Administració, Junta General, etc… de qualsevol empresa o negoci participat, seguint l’estratègia plantejada pel representat i informant de forma immediata o periòdica en funció del plec de condicions establert en el mandat de representació. Conseller independent, participant al Consell d’Administració de l’empresa, com a professional no accionista, amb l’objectiu d’aportar una visió alternativa als temes plantejats pel negoci.

Sistemes d’informació

En l’àrea dels sistemes d’informació, sempre des de l’òptica de la gestió i no de la tècnica : Anàlisis de la estructura informàtica actual, possibilitats de millora. Selecció de nous programes informàtics, en base a les necessitats de l’empresa. Ajuda en la implantació de noves aplicacions, assessorant l’organització, sempre en col•laboració i com a complement, del tècnic/proveïdor informàtic.

gestoria i administració