Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals

La creación de l’impost sobre societats, així com la submissió de la renda dels empresaris i els professionals individuals a un impost sobre les activitats econòmiques de les persones físiques, configuren un panorama en el qual les rendes derivades de l’exercici d’activitats econòmiques, amb forma individual o societària suporten algun tipus d’impost directe Sigue leyendo